La Internacia Junulara Festivalo estas unu el la plej amataj kaj atendataj junularaj renkontiĝoj en Eŭropo. Oni spiras la specialan esperantistan etoson: miksaĵon el amikeco, amuzeco kaj diversecrespekto. Ĝin partoprenas kaj spertaj esperantistoj kaj komencantoj kaj tre facilas amikiĝi kun italoj kaj kun alilandanoj. Ĉiujare IEJ (Itala Esperantista Junularo) elektas temon por la festivalo pri kiu estas organizataj prelegoj, diskutrondoj kaj gruplaboroj. La distra programo estas taga kaj nokta, ankaŭ okazos lingvokursoj de la itala, de Esperanto kaj de aliaj lingvoj, por komencantoj kaj progresantoj. Dum la vespera programo estos koncertoj, spektakloj, internacia vespero, nokta urbumado ktp. Krome tutnokte la ĉefaj distrejoj estos la trinkejo, la diskejo kaj la plej trankvila gufujo. Krome, kunlabore kun la lokaj institucioj ni strebos vizitigi al vi la plejbelaĵojn de la ĉirkaŭaĵoj. Kutime okazas duontaga ekskurso kaj tuttaga ekskurso. Tamen, kiel konate, nenio endas dum la festivalo: ĉiu memdecidas kiel uzi sian tempon. Grava eco de la festivalo estas la zorgo kiu ekde ĉiam oni havas difinante la kotizojn laŭ aĝo kaj lando: tra la jena ligilo eblas trarigardi la kotizojn por la jaro 2019.

ANONCOJ DE LA ORGANIZANTOJ

IJF 2019 alproksimiĝas:
VI venos?

Ni konsilas al vi ne maltrafi ĉi tiun okazon!

#IJF2019 proksimiĝas kaj la tria periodo daŭros
ĝis inkluzive la 07/03/2019…aliĝu frue!
Kaj memoru: se vi kunportas amikon kiu neniam
partoprenis IJF-n, estas rabato por ambaŭ kaj
eble ankaŭ botelo.

Duontaga Ekskurso:
Gradara, urbo de Amo

 


Mezepoka Vilaĝeto proksima al la maro, kun belega vidaĵo de la montetoj ĉirkaŭantaj ĝis la Apeninoj – jen mallonga prezentado de Gradara, celo de la duontaga Ekskurso de IJF2019.
Daŭrigu Legadon

Tuttaga Ekskurso:
San Leo kaj Sant’Arcangelo


Urbo de kasteloj, ŝtonoj, preĝejoj…kaj magio!
San Leo troviĝas en la koro de Montefeltro, en perfekta pozicio por konstrui kastelon: la belega samnoma Turo.
Daŭrigu Legadon

Kie